ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន EGL Equipment Services Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន

អាគារ No.2,B Section, ShenglongPlaza, Weiyang Road, Xi'an, 710014, China

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+8613991313681

+862981102904

Whatsapp

+86-13991313681